Area Code (NPA) 340:

340-201
Saint Thomas
340-212
Saint Thomas
340-220
Saint Croix
340-226
Saint Croix
340-227
Saint Thomas
340-228
Saint Thomas
340-244
Saint Thomas
340-277
Saint Croix
340-332
Saint Croix
340-344
Saint Thomas
340-422
Saint Thomas
340-473
Saint Thomas
340-474
Saint Thomas
340-513
Saint Thomas
340-514
Saint Thomas
340-626
Saint Thomas
340-642
Saint Thomas
340-643
Saint Thomas
340-677
Saint Thomas
340-690
Saint Thomas
340-692
Saint Croix
340-693
Saint Thomas
340-712
Saint Croix
340-713
Saint Croix
340-714
Saint Thomas
340-715
Saint Thomas
340-718
Saint Croix
340-719
Saint Croix
340-727
Saint Thomas
340-770
Saint Thomas
340-771
Saint Croix
340-772
Saint Croix
340-773
Saint Croix
340-774
Saint Thomas
340-775
Saint Thomas
340-776
Saint Thomas
340-777
Saint Thomas
340-778
Saint Thomas
340-779
Saint Thomas
340-884
Saint Thomas
340-998
Saint Thomas